سه شنبه 26 تير 1403
 
کمينه
دانلود متریال برای وی ری راینو (V-ray For Rhino Material)
کمينه

 

 

لینک دانلود متریال های زیر در آخر صفحه موجوده این متریال ها فقط در راینو و اسکچاپ کاربرد دارن

 


.vismat Material Collection

The .vismat Material Collection contains 140 high quality .vismat materials for use with VRay for SketchUp and VRay for Rhino, most of which are new and not included in the standard 'Sample Materials' distribution.

Liquid Sample
.vismat Material Collection - Liquid Sample

.vismat Material Collection - Liquid Sample

Car Paint Sample
.vismat Material Collection - Car Paint Sample

.vismat Material Collection - Car Paint Sample

A wide range of material types are included such as the following:

 • Architecture
 • Car Paint
 • Cloth
 • Emissive
 • Glass
 • Leather
 • Liquid
 • Marble
 • Metal
 • Misc
 • Plastic
 • Porcelain
 • Rubber
 • Stone
 • Wax
 • Wood

Wood Sample
.vismat Material Collection - Wood Sample

.vismat Material Collection - Wood Sample

Glass Sample
.vismat Material Collection - Glass Sample

.vismat Material Collection - Glass Sample

 

  Free Download (34.9 MB)
Click here to download

 

 

 

 

لینک دانلود متریال های زیر در آخر صفحه موجوده این متریال ها فقط در راینو و اسکچاپ کاربرد دارن

 


.vismat Material Collection

The .vismat Material Collection contains 140 high quality .vismat materials for use with VRay for SketchUp and VRay for Rhino, most of which are new and not included in the standard 'Sample Materials' distribution.

Liquid Sample
.vismat Material Collection - Liquid Sample

.vismat Material Collection - Liquid Sample

Car Paint Sample
.vismat Material Collection - Car Paint Sample

.vismat Material Collection - Car Paint Sample

A wide range of material types are included such as the following:

 • Architecture
 • Car Paint
 • Cloth
 • Emissive
 • Glass
 • Leather
 • Liquid
 • Marble
 • Metal
 • Misc
 • Plastic
 • Porcelain
 • Rubber
 • Stone
 • Wax
 • Wood

Wood Sample
.vismat Material Collection - Wood Sample

.vismat Material Collection - Wood Sample

Glass Sample
.vismat Material Collection - Glass Sample

.vismat Material Collection - Glass Sample

 

  Free Download (34.9 MB)
Click here to download

 

 

حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده
تمامی حقوق این سایت متعلق به حامد طباطبایی می باشد.